Partnerzy

Patronat honorowy:
Arcybiskup Stanisław Gądecki, Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski
Biskup Jan Piotrowski, Ordynariusz Diecezji Kieleckiej
Biskup Marian Florczyk, Delegat KEP ds. sportu

Pan Adam Jarubas, Marszałek Województwa Świętokrzyskiego
Pani Agata Wojtyszek, Wojewoda Świętokrzyski
Pan Wojciech Lubawski, Prezydent Miasta Kielce
Pan Michał Godowski, Starosta Kielecki

Partnerzy: Wydawnictwo JEDNOŚĆ, P.H. Jakóbczak, Rycerze Kolumba, Wydawnictwo Pallottinum, Wodociągi Kieleckie, 

Wspieramy Pola nadziei!

Podczas Mistrzostw będziemy zbierać środki niezbędne do funkcjonowanie hospicjum, ale także szerzyli ideę hospicyjnej, bezinteresownej pomocy dla bliźniego w potrzebie. To również zwiększanie świadomości społecznej dotyczącej potrzeb fizycznych, psychicznych i duchowych osób chorych i cierpiących. Poprzez „Pola Nadziei” chcemy pokazywać, że życie na każdym etapie jest wartością i że warto pomagać – także wolontariacko.
więcej na http://hospicjum.kielce.caritas.pl/pola-nadziei/
Copyright ©2017 WSD Kielce, All Rights Reserved.