Partnerzy

Patronat honorowy:
Arcybiskup Stanisław Gądecki, Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski
Biskup Jan Piotrowski, Ordynariusz Diecezji Kieleckiej
Biskup Marian Florczyk, Delegat KEP ds. sportu

Pan Witold Bańka, Minister Sportu i Turystyki
Pan Adam Jarubas, Marszałek Województwa Świętokrzyskiego
Pani Agata Wojtyszek, Wojewoda Świętokrzyski
Pan Wojciech Lubawski, Prezydent Miasta Kielce
Pan Michał Godowski, Starosta Kielecki
Partnerzy: Enea, Caritas Diecezji Kieleckiej, Wydawnictwo JEDNOŚĆ, P.H. Jakóbczak, Rycerze Kolumba, Wydawnictwo Pallottinum, Wodociągi Kieleckie, Grono Przyjaciół Seminarium, Fundacja Obecni, ZMK SAS Spółka z o.o., KLERUS, MPK Kielce, NSZZ Solidarność przy MPK Kielce, Niedziela Kielecka

Wspieramy Pola nadziei!

Podczas Mistrzostw będziemy zbierać środki niezbędne do funkcjonowanie hospicjum, ale także szerzyli ideę hospicyjnej, bezinteresownej pomocy dla bliźniego w potrzebie. To również zwiększanie świadomości społecznej dotyczącej potrzeb fizycznych, psychicznych i duchowych osób chorych i cierpiących. Poprzez „Pola Nadziei” chcemy pokazywać, że życie na każdym etapie jest wartością i że warto pomagać – także wolontariacko.
więcej na http://hospicjum.kielce.caritas.pl/pola-nadziei/
Copyright ©2017 WSD Kielce, All Rights Reserved.